02-06-15

van INzicht naar DOORzicht... hoop doet leven !

 uit: psychopathie.info 

 

Jeugdbescherming kleunt meestal mis

Meeste moeilijke scheidingen zijn geen ‘vechtscheiding’

 

Dit is de conclusie van Jan Storms, auteur van het boek Destructieve relaties op de schop - psychopathie herkennen en hanteren, waarvan volgende week de negende druk in een herwerkte en uitgebreide uitgave verschijnt.

Het cliché ‘waar twee vechten, hebben twee schuld’ is niet van toepassing op de meeste scheidingen waarna jarenlange onenigheid over de kinderen bestaat. In werkelijkheid zijn het meestal relaties waarin één twistzieke ouder de kinderen inzet als wapen om er de andere ouder mee te treffen waar het het meest pijn doet, nl. in zijn liefde voor de kinderen.

Een twistzieke ouder lijdt in vele gevallen aan een ernstig gewetensgebrek – psychopathie, eerder niet in de zwaar criminele, maar in de huis-tuin-en-keukenvariant – gecombineerd met aspecten van verschillende persoonlijkheidsstoornissen.

Kinderen en beschermende ouders zijn slachtoffer Mensen die aan psychopathie lijden bezitten vaak aanzienlijke manipulatieve vaardigheden, waarmee zij zich in het leven staande houden.

De medewerkers van raden voor de kinderbescherming, meldpunten kindermishandeling en voogdijinstellingen hebben niet door dat door de wol geverfde oplichters hen bespelen.

Met volle overtuiging gaan ze deze psychisch zieke mensen ‘helpen’ en leveren in talrijke gevallen de kinderen aan hen uit. Wanneer naderhand blijkt dat de mooie façade uit scheuren bestaat, komen jeugdbeschermers niet op hun eerdere mening terug. Fouten worden zelden toegegeven of hersteld. De kinderen en de beschermende ouder zijn dan het slachtoffer, niet alleen van de gestoorde ouder, maar ook van de instanties die zich door de twistzieke ouder op sleeptouw hebben laten nemen.

 

Waarheidsvinding en psychologisch onderzoek noodzakelijk

Volgens Jan Storms zijn deze gevallen te ingewikkeld om door voogden en raadsonderzoekers te worden beoordeeld. Wel zouden zij op de hoogte moeten zijn van het feit dat deze stoornissen veel voorkomen en vaak moeilijk te herkennen zijn. Wanneer zij op grond van enige training op dit gebied en op grond van informatie van een van de ouders of van de kinderen vermoeden dat er van een stoornis sprake zou kunnen zijn, zouden zij deze gevallen moeten overdragen aan op dit terrein gespecialiseerde teams. Deze deskundigen hebben dan de taak om uit te vissen hoe de vork werkelijk aan de steel zit, middels een gedegen feitenonderzoek, gesprekken met intimi en gericht psychologisch onderzoek. 19 juni 2014 De oplossing voor deze moeilijke scheidingen is vrij eenvoudig: leg het zwaartepunt van de opvoeding bij de geestelijk gezonde, beschermende ouder en geef deze mét de kinderen rust. Pogingen om de communicatie te verbeteren moeten worden gestaakt. Het is voor beschermende ouders en kinderen die al heel wat psychisch en vaak ook fysiek geweld hebben moeten verduren extra traumatiserend. Het heeft geen zin een beroep te doen op redelijkheid wanneer een stoornis er juist in bestaat dat iemand geen redelijkheid kent.

Familierechters kunnen kinderen een veilige haven bezorgen De familierechters kunnen een sleutelrol spelen. Zij moeten ervan doordrongen zijn dat de jeugdbeschermers ondeskundig zijn op dit gebied en dat hun rapporten meestal tot stand zijn gekomen op aansturen van een handig manipulerende ouder die zij niet doorzien. Wanneer de verhalen van de ouders – en eventueel ook de kinderen – zo ver uiteen lopen dat zij onmogelijk tegelijkertijd waar kunnen zijn, dan is er meestal bij één ouder – en in een enkel geval bij beide – sprake van een stoornis. Het vaststellen van de materiële waarheid en passend psychologisch onderzoek zijn dan aangewezen. Wanneer dit wordt nagelaten, zoals nu nog meestal gebeurt, dan zijn verkeerde beslissingen ten koste van kinderen de trieste norm.

 

 

23:56 Gepost door myriam van loon | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Zo gaat het inderdaad, de manipulator bespeelt zijn publiek meesterlijk waardoor hij met alles weg komt en zijn geviseerden verslagen en radeloos achter laat.

Gepost door: Lydie | 03-06-15

Reageren op dit commentaar

Mijn kleinkinderen leven in een nieuw samengesteld gezin, waarvan de stiefvader een uitgesproken narcistische persoonlijkheid heeft. De levenssfeer van de kinderen en hun papa is net zoals hierboven beschreven. Ondraaglijk voor de kinderen en voor de vader. Niemand schijnt te merken dat deze man de kinderen langzaam maar zeker kapot maakt. Zijn eigen dochtertje is reeds in behandeling voor psychische problemen, OCJ heeft het dossier van mijn kleinkinderen doorgegeven aan de jeugdrechter. Door de instanties is rechtstreeks naar de kinderen toe, gedreigd wanneer ze zich niet houden aan het vonnis en aan de regels van hun moeder + stiefvader ze in een instelling worden geplaatst.
Dit is toch niet te geloven !!

Gepost door: Kerremans Rosette | 06-06-15

Reageren op dit commentaar

Zeer treffend beschreven.

Gepost door: Edith | 14-06-15

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.